Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Biz hakda

DSCN7087m

Foundation Industries, adam-maşyn interfeýs önümlerini özleşdirmek we öndürmekde ýöriteleşdi.

Customörite dizaýn we prototip döretmekden başlap, seriýa önümçiligine we hatda toplumlaýyn gurnamalara çenli bir bitewi hyzmat berýäris.Müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak bilen bir hatarda önümlerimizi gowulandyrmak we önümçilik prosesimizi we tehnologiýamyzy ösdürmek üçin yzygiderli işleýäris.Membrananyň wyklýuçatelleri, grafiki örtükler, çeýe zynjyrlar, at ýazgylary, silikon kauçuk klawiaturalar we duýgur ekranlar ýaly önümleri hödürleýäris.

Kompaniýanyň 100-den gowrak işgäri we 7-den gowrak awtomatiki enjam bar.Membrana wyklýuçateli we Silikon kauçuk klawiaturalary we şuňa meňzeş önümler babatynda 16 ýyldan gowrak tejribesi bolan tejribeli dolandyryş toparymyz bar.Ömürboýy synag ediji, aşgazan synagy we yzygiderli temperatura we çyglylyk barlaýjy ýaly ösen synag gurallarymyz bar.Ösüşimiz üçin hiliň möhümdigine ynanýarys.“Foundation Industries”, müşderini dizaýn edýän we bäsdeş we ýokary hilli önümleri öndürýän, müşderä iň oňat goldaw bermek üçin hemişe ynsaply we jogapkärli bolmak üçin içerki önümçilik prosesimize berk gözegçilik etmegi talap edýän ajaýyp ýolbaşçy topary bar.

DSCN6954
DSCN7056
DSCN7118
DSCN7056

Şol bir wagtyň özünde, biz ISO9001: 2015 kepillendirilen kompaniýa.Kompaniýa döredilen gününden başlap, müşderilerimiz üçin on müňden gowrak tapawutly görnüşli membranaly önüm öndürýäris we biziň 95% -den gowrak işimiz daşary ýurtly müşderiler bilen.Size kanagatlanarly hyzmat berip biljek derejede ynamymyz bar.

Ykdysadyýet bahasyndan ýokary hilli hünär hyzmatyny berip bileris, Dürli meseleler üçin ygtybarly we täsirli öndürijilik üpjün etmek üçin döredilen membranany açarlarymyz.Tehnologiýany biznesde has gowy bilýäris, esasanam beýleki membrananyň önümlerinden has köp we has gowy edip bileris.

Biz siziň bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!