Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Membrana paneli

  • Gizlenen ýagtylyk geçiriji membrana paneli

    Gizlenen ýagtylyk geçiriji membrana paneli

    Lightagtylyk görkeziji paneli diýlip hem atlandyrylýan gizlin ýagtylyk geçiriji membrana paneli, ýagtylygy deň we täsirli paýlamak üçin ulanylýan enjamdyr.Adatça elektron displeýlerde, yşyklandyryş enjamlarynda we mahabat displeýlerinde ulanylýar.Panel poliester ýaly inçe ýa-da düşnükli materialdan ybarat

    ýa-da nokatlaryň, çyzyklaryň ýa-da beýleki şekilleriň nagyşlary bilen çyzylan polikarbonat.Çap ediş nagşy, yşyklandyryjy ýaly çeşmeden ýagtylygy gönükdirip, paneldäki displeýleri görkezýär we ýer ýüzüne deň paýlaýar.çap etmegiň nusgasyny gizleýär we islenýän grafiki displeýi üpjün edýär, yşyklandyryş bolmasa, penjireler gizlenip we görünmeýär.Ekrany täzelemek üçin grafiki gatlagy aňsatlyk bilen üýtgedip bolýar.Lightagtylyk gollanma panelleri ýokary ýagtylyk, energiýa tygşytlylygy we pes ýylylyk öndürmek ýaly adaty yşyklandyryş ulgamlaryndan birnäçe artykmaçlygy hödürleýär.Şeýle hem olar ýeňil we dürli programmalara laýyk bolmak üçin dürli ululykda we şekilde ýasalyp bilner.