Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Habarlar

 • Täze önümiň salgylanmasy gümmez massiwini we silikon kauçuk klawiaturadyr

  Täze önümiň salgylanmasy gümmez massiwini we silikon kauçuk klawiaturadyr

  Silikon klawiatura klawiatura üçin köplenç ulanylýan materialdyr.Softumşak degmek, aşgazana gowy garşylyk we suw geçirmeýän we tozan geçirmeýän ýaly işleýär.Mundan başga-da, silikon zäherli, yssyz we hapa däl.Şeýle hem gowy ýylylyga garşylyk, sowuga garşylyk we ...
  Koprak oka
 • Täze membrana PCB zynjyrlaryna we çeýe zynjyrlara degişlidir

  Täze membrana PCB zynjyrlaryna we çeýe zynjyrlara degişlidir

  Membrananyň wyklýuçatelleri membrananyň wyklýuçatelinden, membrananyň zynjyryndan we birikme böleginden ybarat elektron dolandyryş açarlarydyr.Membrana paneli, nagyşlary we nyşanlary görkezip, önümiň daşky görnüşine gözegçilik etmek üçin ýüpek ekranly bolup biler.Membrananyň siriti ...
  Koprak oka
 • Membrananyň zynjyrlaryny gaýtadan işlemegiň usullary

  Membrananyň zynjyrlaryny gaýtadan işlemegiň usullary

  Membrananyň zynjyry köp sanly artykmaçlygy hödürleýän täze döreýän elektron tehnologiýasydyr.Highokary dykyzlykly zynjyr simlerini üpjün edýär, netijede has ykjam we ýeňil elektron enjamlary bolýar.Mundan başga-da, membrananyň zynjyry çeýe we egilip, mahabat bermäge mümkinçilik berýär ...
  Koprak oka
 • Dürli görnüşli silikon klawiaturalaryny gaýtadan işlemek

  Dürli görnüşli silikon klawiaturalaryny gaýtadan işlemek

  Silikon kauçuk klawiaturalar ýumşak degmegi we ajaýyp aşaga garşylygy hödürleýän köplenç ulanylýan düwme materialydyr.Olar birmeňzeş silikon film döretmek üçin düwmäniň ýüzüne silikon materialy gaçyrylýan galyp emele getiriş prosesi arkaly döredilýär.Bu proses ...
  Koprak oka
 • Membrananyň wyklýuçatelinde çap etmek tehnologiýasy

  Membrananyň wyklýuçatelinde çap etmek tehnologiýasy

  Membrananyň wyklýuçateli aňsat we ygtybarly işlemäge mümkinçilik berýän düwmeler, yşyklandyryjylar, datçikler we beýleki SMT komponentleri bilen bezelendir.Membrananyň wyklýuçateli ygtybarly we çydamly baglanyşyk üpjün edip, takyklyk bilen gurlan ýokarky we aşaky zynjyrlar bilen gurlupdyr.Men ...
  Koprak oka
 • Yşyklandyryş membranasynyň wyklýuçatelini goldamak

  Yşyklandyryş membranasynyň wyklýuçatelini goldamak

  Membrananyň wyklýuçatelleri elementleri we gural panellerini görkezýän esasy funksiýalary birleşdirýän operasiýa ulgamydyr.Panelden, ýokarky zynjyrdan, izolýasiýa gatlagyndan we aşaky zynjyrdan durýar.Lightagtylyga degýän, adatça açyk wyklýuçatel.Membrana wyklýuçatelleriniň berk gurluşy bar ...
  Koprak oka
 • PU gümmez düwmeleri membrananyň wyklýuçateli

  PU gümmez düwmeleri membrananyň wyklýuçateli

  Recentlyakynda, PU Dome dizaýn membranasynyň täze görnüşi membrananyň dizaýneriniň we sarp edijileriniň ünsüni özüne çekdi.PU gümmez görnüşli membrananyň wyklýuçateli ýokary takyklykly ýelim öndürmek prosesini kabul edýär.Bu membrananyň wyklýuçateliniň aýratynlygy onuň ösen ...
  Koprak oka
 • LGF dizaýny bilen membrana wyklýuçateli

  LGF dizaýny bilen membrana wyklýuçateli

  Esasy pudaklar täze yşyk membranasynyň wyklýuçatelini dizaýn edýär we bazardaky adamlaryň ünsüni özüne çekýär.Yzky yşyk membranasynyň wyklýuçatel dizaýny, LED yşyk çeşmesi bilen birleşdirilen membranany wyklýuçatel tehnologiýasyny ulanýar, ba arkaly wyklýuçateliň üstüne ýagtylyk berýär ...
  Koprak oka
 • Düwmeleriň membranasynyň wyklýuçateli

  Düwmeleriň membranasynyň wyklýuçateli

  Programma Recentlyakynda bazarda giňden ünsi çeken nagyş düwmeleri bolan membranaly kommutator önümi çykaryldy.Adaty mehaniki düwmeler bilen deňeşdirilende, bu nagyş düwmeleri membr ...
  Koprak oka